عمومی

چگونه الگوی مانتو بکشیم؟

الگوی پایه (الگوی مادر) چیست؟

الگوی پایه در خیاطی همان الگوی اصلی است و در واقع همان الگویی است که می کشیم تا به آن طرح دهیم ، الگوهای پایه یا اولیه ی بالا تنه در اکثر لباس ها از جمله مانتو، جلیقه، پالتو، کت و بلوز یکی است تنها در برخی از لباس ها همچون لباس های مجلسی است که از الگوی خاصی استفاده می شود.

ما در مانتوسنتر قصد داریم برای اشنایی بیشتر شما با الگوی پایه نکاتی در مورد الگوی پایه و هر آن چه که نیاز است که تا در مورد الگوی پایه بدانید را برای تان شرح دهیم تا قیمت مانتو ارزان تمام شود. پس با ما همراه باشید.

اندازه های مورد نیاز برای الگوی پایه

برای این که الگوی پایه رسم شود لازم به اندازه گیری چند قسمت است تا الگوی پایه ای که در نهایت رسم می شود الگوی کاملی باشد، این اندازه ها عبارتند از:

 • بالا تنه ی جلو
 • بالا تنه ی پشت
 • دور گردن
 • دور سینه
 • دور کمر
 • فاصله سینه
 • دور باسن
 • قد استین تا ارنج
 • قد آستین تا مچ
 • حلقه آستین
 • سر شانه
 • کارور جلو
 • کارور پشت
 • قد یا بلندی سینه
 • قد یا بلندی باسن

محاسبات مورد نیاز برای الگوی پایه

پس از این که اندازه های مورد نیاز برای رسم الگوی پایه را اندازه گیری نمودیم نیاز به محاسباتی است تا بتوانیم الگوی پایه را رسم کنیم ، باید توجه داشت که قبل از محاسبات الگوی پایه باید موارد مورد نیاز اندازه گیری شود زیرا این کار باعث می شود که در حین الگو کشیدن نیاز به حساب کتاب نداشته باشیم. محاسبات مورد نیاز برای رسم الگو عبارتند از:

 • اندازه ی دور سینه تقسیم بر ۴ می شود، برای مثال اگر اندازه ی دور سینه ۱۱۵ باشد، تقسیم بر ۴ می شود ۳۰، سایر اندازه ها را نیز این گونه محاسبه می کنیم.
 • دور باسن در هنگام رسم الگو تقسیم بر چهار می شود.
 • کارور جلو تقسیم بر دو می شود
 • کارور پشت نیز همانند کارور جلو در رسم الگو تقسیم بر دو می شود
 • دور باسن در هنگام رسم الگو تقسیم بر ۴ می شود
 • اندازه ی سر شانه برای پنس مورد نیاز سر شانه نیاز است و این اندازه نیز تقسیم بر ۲ می شود
 • عرض یقه: برای این که عرضه یقه را در الگوی پایه بدست آوریم به کمی محاسبات بیشتری نیاز داریم .برای محاسبه ی عرض یقه اندازه ی دور گردن را تقسیم بر ۶ می کنیم و سپس با ۰٫۵ جمع می کنیم. برای مثال اگر اندازه ی دور گردن ۴۵ باشد، ۴۵ تقسیم بر ۶ می شود ۷٫۵، سپس ۷٫۵ را با ۰٫۵ جمع می کنیم که عدد بدست آمده ۸ خواهد شد.
 • طول یقه: برای بدست آوردن طول یقه لازم است ابتدا عرض یقه محاسبه شود، سپس برای محاسبه ی طول یقه ، عرض یقه را با یک جمع می کنیم. برای مثال در نمونه ی بالا عرض یقه ۸ شد که با یک جمع می کنیم نتیجه ی بدست آمده ۹ می شود و ۹ همان طول یقه خواهد بود.
 • برای پنس سر شانه نیاز است که اندازه ی دور سینه تقسیم بر ۲۰ شود
 • نکته ی اخر در مورد محاسبات مورد نیاز در الگوی پایه این است که برای این که الگوی بالا تنه ی پشت رسم شود نیاز است که اختلاف بالا تنه پشت و بالا تنه ی جلو محاسبه شود.

نکاتی در مورد کاغذ الگوی پایه

پس از این که اندازه گیری های مورد نیاز برای الگوی پایه انجام شد و محاسبات مورد نیاز نیز محاسبه شد حال وقت آن است که الگوی پایه روی کاغذ الگو رسم شود ، در مورد رسم روی کاغذ الگو چند نکته را به خاطر داشته باشید:

 • برای شروع رسم الگو باید از سمت راست کاغذ شروع کنیم، نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که از سمت راست کاغذ الگو برای رسم بالا تنه ی جلو و از سمت چپ کاغذ الگو برای رسم بالا تنه ی پشت استفاده می شود.
 • سپس از بالای کاغذ ۹ تا ۱۰ سانتی متر پایین می اییم و طبق نکات آموزش اصولی نیاز است که از سمت راست نیز ۱۰ سانتی متر به داخل بیاییم که این اندازه نیازی نیست و ۲ سانتی متر برای داخل آمدن کفایت می کند.
 • برای رسم قسمت چپ الگو طبق نکات آموزش اصولی نیاز است که ۵ سانتی متر داخل شویم که این کار اختیاری است و معمولا در مواقع ضروری ۵ سانتی متر برای رسم قسمت چپ الگو به داخل می آییم.
 • در نهایت این که، از ۱۰ سانتی متری که بالای کاغذ الگو پایین آمدیم برای رسم الگوی یقه و سر شانه استفاده خواهد شد.

رسم الگوی پایه ی بالا تنه ی جلو

مرحله ی اول برای رسم الگوی پایه، رسم الگوی بالا تنه ی جلو است. برای این که پهنای کاغذ الگو رسم شود از اندازه های دور سینه یا دور باسن استفاده می شود، برای این که انتخاب درستی داشته باشیم هر کدام از این اندازه ها که بزرگ تر بود را انتخاب کنیم و سپس تقسیم بر ۲ و به علاوه ۱۰ می کنیم که عددی که بدست می اید همان خط گردن یا خط A-B خواهد بود.

برای مثال اعداد زیر را در نظر بگیرید:

اندازه ی دور سینه: ۱۱۵

پیشنهاد فروشگاه اینترنتی مانتوسنتر

اندازه ی دور باسن: ۱۲۶

چون اندازه ی دور باسن بزرگ تر است، این اندازه برای محاسبه ی خط گردن استفاده می شود، ۱۲۶ تقسیم بر ۲ می شود ۶۳، سپس ۶۳ با ۱۰ جمع می شود و حاصل ۷۳ خواهد شد که یعنی طول کادر ما یا خط گردن ۷۳ خواهد شد.

در گام بعدی از نقطه ی A ، به اندازه ی بالا تنه پایین می آییم و سپس نقطه ای که به آن می رسیم را C می نامیم، به همین اندازه از سمت B پایین می اییم و نقطه ای که به آن می رسیم را D می نامیم، حال نقطه ی C و  D را با خطی صاف به یک دیگر وصل می کنیم ، خطی که به دست می آید خط کمر خواهد بود.

در گام سوم رسم بالا تنه ی جلو می توانیم از دو روش استفاده کنیم، روش اول این که می توانیم اندازه ی بالا تنه ی جلو را تقسیم بر ۲ کنیم و سپس به اندازه ی عدد بدست آمده از سمت A و از سمت B به همان اندازه پایین بیاییم . روش دیگری که می توانیم برای این کار از آن استفاده کنیم این است که با توجه به این که نقاط A تا C  و B  تا D  همان اندازه ی بالا تنه ی جلو هستند ، می توانیم فاصله ی این نقاط را اندازه گیری کنیم و تقسیم بر ۲ کنیم و سپس به اندازه ی عدد بدست آمده از دو طرف پایین بیاییم که در سمت راست به نقطه ی E و در سمت چپ به نقطه ی F  می رسیم. سپس نقطه ی E  را به F وصل کنیم و خط E-F همان خط سینه خواهد بود.

در گام چهارم فاصله ی بین نقاط A  و E  در سمت راست و فاصله ی بین نقاط B  و F  در سمت چپ را اندازه گیری می کنیم و اندازه ی بدست آمده در دو طرف را تقسیم بر دو می کنیم و به اندازه ی عدد به دست آمده از سمت راست و از سمت چپ پایین می آییم که نقطه ی سمت راست را G و نقطه ی سمت چپ را نیز H می نامیم. سپس نقاط G  و  H را به هم متصل می کنیم که خط G-H همان خط کارور خواهد بود.

در گام پنجم از نقطه ی C  و D  به اندازه ی بلند باسن پایین می آییم، نقطاتی که به آن می رسیم را در سمت راست نقطه ی K و در سمت چپ نقطه ی L  می نامیم ، سپس نقطه ی K  و  L را به هم متصل می کنیم ، خط K-L همان خط باسن خواهد بود.

در گام اخر اندازه ی بین C و K در سمت راست و اندازه ی بین نقاط D و L در سمت چپ را نصف می کنیم که به ترتیب در سمت راست و سمت چپ به نقاط I  و j  می رسیم، خط i-j خط باسن کوچک است که برای کشیدن پنس کاربرد دارد.

مرحله ی دوم رسم الگوی پایه

قبل از این که به توضیحات مرحله ی دوم رسم الگو بپردازیم توجه داشته باشید که ما ادامه ی رسم الگو را روی همان الگویی که در مرحله ی قبل کشیده ایم ادامه خواهیم داد.

در گام اول مرحله ی دوم رسم الگو نیاز است که عرض یقه را محاسبه کنیم ، همان طور که قبلا هم گفتیم برای محاسبه ی عرض یقه نیاز است که اندازه ی دور گردن تقسیم بر ۶ شود و حاصل به دست آمده با ۰٫۵ جمع شود ، عدد به دست آمده همان عرض یقه است.سپس از نقطه ی A به اندازه ی عرض یقه به سمت چپ می رویم و آن را نقطه ی (۱) می نامیم.

در گام بعدی از نقطه ی ۱ به اندازه ی طول یقه بالا می رویم. همان طور که قبلا گفتیم برای محاسبه طول یقه نیاز است که عرض یقه با عدد ۱ جمع شود، نقطه ای که به اندازه ی طول یقه از آن بالا می رویم را نقطه ی ۲   می نامیم.

در گام سوم اندازه ی بین نقطه ی ۱ و ۲ را اندازه گیری می کنیم و این اندازه را تقسیم بر دو می کنیم سپس نقطه ای که به آن می رسیم را نقطه ی ۳ می نامیم.

در گام اخر نیاز است که از نقطه ی ۳ خطی افقی رسم کنیم ، کاربرد این خط این است که زمانی که سر شانه را علامت می کنیم علامت سر شانه دقیقا باید روی این خط قرار گیرد نه بالاتر و نه پایین تر.

مرحله ی سوم رسم الگوی پایه

پس از این که خط افقی که از نقطه ی ۳ شروع می شود را رسم کردیم، به اندازه ی سر شانه از نقطه ی ۲ شروع می کنیم و روی خط افقی که از نقطه ۳ رسم شده است پایین می آییم ، نقطه ی بدست آمده باید دقیقا روی خط افقی باشد و این نقطه را نقطه ی ۴ می نامیم.

در گام بعدی کارور جلو را تقسیم بر ۲ می کنیم و عدد بدست آمده را روی خط G-H علامت می زنیم ، می شود نقطه ی ۵٫

سپس دور سینه را تقسیم بر ۴ می کنیم و حاصل را روی خط E-F علامت می زنیم که می شود نقطه ی ۶٫

در گام بعدی از نقطه ی ۶ خطی صاف به خط کمر می کشیم که می شود نقطه ی ۷٫

از نقطه ی ۷ ، ۲ سانتی متر داخل می رویم و به نقطه ی ۸ می رسیم ، بعد نقطه ی ۶ و ۸ را به هم متصل می کنیم.

در گام اخر دور باسن را تقسیم بر ۶ می کنیم و روی خط K-L، نقطه ی ۹ را علامت می کنیم و سپس نقطه ی ۸ و ۹ را به متصل می کنیم.

آموزش رسم الگوی مانتو کتی به همراه ویدیو آموزشی

سلام خدمت همراهان مانتوسنتر، امروزبا آموزش مانتو کتی خیلی خوب درخدمتتون هستیم. برای الگوسازی برش عصایی روی الگو مامیایم از ½ حلقتون 1سانتی متر برید بالا و توی سایزهای کوچکتر 1سانتی متر بیاین پایین و جایگاه برش رو مشخص کنید. از این نقطه به مرکز ساسونتون وصل کنید. اگرمیخایم گردی و هلال دربیارین وسط خطو پیدا کنید یک سانت به سمت بالا برین و هلال رسم کنبد حتی میتونید با خط کش های منحنی اینکارو بکنید.

آموزش دوخت مانتو کتی

بعد ازینک اندازه هامونو حساب کردیم شروع میکنیم به کشیدن الگو؛ ازسمت چپ کاغذ الگوتون یه نقطه درنظربگیرین از اینجا به اندازه 1/5 گشادی کف حلقه آستین اونک تو فرمولتون داشتیم +1 ونیم. نیم برای افرادی که دوربازو لاغری دارن، یک سانت برای کسانی که دوربازو نرمالی دارن، 1/5 برای افرادی که دوربازو چاقی دارن، درنظربگیرین و بیاین پایین. بعد ازکشیدن کامل الگوتون کپی کنید روی کاغذ پوستی.

الگوی مانتو کتی

بعداز الگوسازی مدلمون حالا میریم برش رو باهم انجام میدیم. توی قسمت جلوکارتون اگزمیخاین کارتون خوش فرم تر قراربگیره، میتونید کامل قسمت جلورو لایی بزنید(لایی پرشین یا لایی حریر) برای یقمون ما دوتا تیکه بالاییو برش زدیم برای یکی از این تیکه ها شما لایی میزنید دقیقا مثل خودش برای سجاف پشت لایی میبرید برای سجاف جلوهم همونک برش خورده لایی براش میزنید بعد ازمرحله برش وارئ مرحله دوخت میشیم.

لطفا تا پایان باما همراه باشید برای دوخت برش عصایی دوتا برش رو کنارهم قرارمیدیم توی برش بهتون گفته بودم توی قسمتهایی ما میایم چرت میزنیم و نقطه موازنه ماست این نقطه هارو روی هم قراربدین و از روی جادوخت دقیقا روی هم بذارین برای اتو کردن این کار یا میتونید درزو کلا بازکنید یا دوطرفو به یک جهت بخابونید و اتو بزنید برای دوخت یقه ما اول باید پهلوها لباس جلو و پشت لباس به هم وصل کنیم و بعد یقرو وصل میکنیم.

بعد از دوخت درزهای پهلو رو بازمیکنیم و سرشونرو و اتو میزنیم. بعدازمرحله یقه نوبت میرسه به سجاف، سجاف پشت و جلورو کنارهم قرارمیدیم ازقسمت سرشونه روبرو هم قراربگیرن وسرشونشو میدوزیم.زمانی که میخایم سجاف وصل کنیم روی یقه روی سجاف به روی بالاتنه به طوری که یقه ای ک دوخته بودیم بین سجاف و بالاتنه قراربگیره واز سمت سرشونه باهم فیکس میشن حالا دور یقه از ابتدا سجاف شروع به دوخت میکنم و بعد اتو میزنم.

الگوسازی و دوخت مانتو کتی

برای برگردوندن پایین مانتو و قسمت تاکردن قسمت پایین شما بعد ازینک پایین کارتون سردوز زدین یه خط اتو ازهمون بتدا کارتئون بزنید، سجاف به روی باس برگزذونید حالا از روی ازروی اون خط اتو که انداخته بودین یک دوخت تا سرسجاف میزنید برای قسمت پایین هم میتومنید از زانفیکس استفاده کنید.یامیتونید با چرخ دوخت بزنید. طریقه دوخت آستین دوتیکه روبرو هم قرارمیدیم و بعد ازدوخت درزشو بازکنید و اتو بزنید. برای وصل کردن آستین برای اینک تشخیص بدین کدوم سمت هست آستین رو از درز روبرو پهلو قراربدین موازنه جلورو باید به سمت موازنه جلو لباستون بیفته.

تمیزکاری داخل آستین که همزمان باسردوزانجام میشه. ممنونم که با آموزش آستین کتی باما همراه بودین امیدوارم یه مانتو خیلی خوشگل برای خودتون بدوزین.

دکمه بازگشت به بالا