فرهنگ و هنر

ویدیو / وقتی ثبت جهانی نوروز، پای یلدا را به میان کشید

هشتم آنلاین ۱۳۸۸ آیین باستانی «نوروز» با عضویت هفت کشور و با عنوان یک پروندۀ مشترک در فهرست میراث ناملموس یونسکو به ثبت رسید. پرونده‌ای مشترک با درخواست و مدیریت ایران و همکاری کشورهای آذربایجان، هند، قرقیزستان، پاکستان، ترکیه و ازبکستان که آن سال به‌عنوان سومین اثر در فهرست میراث ناملموس جهانی و نخستین اثر ناملموس ایرانی در این فهرست جهانی ثبت شد، اما به دنبال تقاضای پنج کشور دیگر برای الحاق به پرونده نوروز اسفند ۱۳۹۳، هتل لالۀ تهران میزبان نمایندگان کشورهای عضو پرونده «نوروز» و تقاضاکننده برای پیوستن به این پرونده بود، تا کشورهای عضو پرونده بر سر چگونگی تهیۀ پروندۀ جدیدبه تفاهم برسند.

خبرنگار: سمیه ایمانیان / تصویربردار: نوید مرسلی، رها صلاحی مقدم / تدوینگر: نوید مرسلی

سرانجام دفتر بزرگترین پرونده میراث ناملموس از نظر تعداد کشورهای عضو در آن، ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ در طبقه ۱۳ هتل لاله بسته شد و صبح روز چهارشنبه، ۱۰ آذرماه ۱۳۹۵، با نهایی شدن پیوستن این پنج کشور جدید به پرونده، بار دیگر پرونده «نوروز» در فهرست میراث ناملموس جهانی یونسکو به ثبت رسید تا این آیین باستانی به صورت مشترک با کشورهای همسایۀ خود و در سطحی گسترده‌تر به‌عنوان یک آیین باستانی به ثبت جهانی برساند. اما در زمان بررسی دوبارۀ «نوروز» برای ثبتی جهانی و مشترک، متولیان میراثی ایران رایزنی‌هایی برای ثبت جهانی «یلدا» نیز انجام دادند و این پرونده نیز  هفت سال بعد به صورت مشترک با کشور افغانستان در فهرست میراث ناملموس یونسکو به ثبت رسید.

این گفت‌وگو که پیشتر توسط مجله خانواده با شبان میرشکرایی، پژوهشگر میراث فرهنگی انجام شده، از اقدامات ایران برای ثبت جهانی دو جشن ایرانی یعنی «نوروز» و «یلدا» می‌گوید.

دکمه بازگشت به بالا