عمومی

کاش آقای زیباکلام این کتاب را بخواند

کودتای 1299 ساله 100 سال پیش وارد مرحله جدیدی از تاریخ معاصر ایران شد. یک افسر قزاق به نام رضاخان ، که در بین هم سن و سالان خود با نام رضا ماکسیم شناخته می شود ، نام خود را به دست گرفت و چهار سال بعد تاج و تخت ایران را به دست گرفت و “رضا شهر پهلوی” شد.

از یک نظر ، اعتقاد بر این است که رضاخان ، که بعداً به “رضا شاه پهلوی” معروف شد ، توسط یک مأمور انگلیسی در ایران “نشان داده شد” و با همان نقشه به قدرت رسید.

در تاریخ این کشور ، هر سلسله ای ، آنها عروسک های خارجی نبودند. آیا کشوری که به طور تاریخی برخی از حاکمان منطقه را اخراج کرده است ، واقعاً به جایی رسیده است که انگلیس پادشاه انتخاب کند؟ اگر چنین است ، انگلیس چگونه وارد عمل شد؟

جنبه دیگر این مشکل این است که با ظهور قدرت رضاشاه ، مشروطیت ایران (شامل تمام نقاط قوت و ضعف آن) کاملاً از بین رفت و استبداد دوباره برقرار شد. بدتر از آن ، بنیانگذاران این ایدئولوژی کودتا نخبگانی بودند که احتمالاً خودشان حق سلطه بر کشور خود را بیش از چرم خان داشتند.

این س ofال که چرا روشنفکران پس از تبدیل انقلاب مشروطه و تبدیل آن به بحران مشروطه ، از منظر “استبداد روشن” راه حلی یافتند ، در حافظه تاریخی مردم این کشور به یادگار مانده است. همانطور که کاوه نوشت ، مهمترین نهادهای فکری آن زمان نوشتند که “قانون اساسی غیرممکن است” و شرط “استبداد روشن فکر مانند پیتر بزرگ و میکادو ژاپنی” را بیان کرد.

استبدادی که آمد “روشن” نبود و نتیجه آن تخریب ، فساد ، ستم و از بین رفتن امنیت شخصی و اجتماعی بود. پس از بیش از چهار سال حکومت غیررسمی “ارتش” ، که حتی در ردیف رهبران نبود ، و 16 سال سلطنت سلطنتی ، هیچ کس جان ، مال ، ناموس و امنیت همه ایرانیان را به خطر انداخت. نفس بکش حلقه متحدان اولیه او نیز شامل این کشتارها و حملات بود.

چه اتفاقی برای ایران افتاد که روشنفکران افراد باتجربه ای را پشت سر گذاشتند و پس از کودتا به آنها روی آوردند؟

پاسخ این س questionsالات در کتاب جدید “هدای at الله الله بهبودی” روشن است. پس از تجربه موفقیت آمیز “شرح اسم” و “الف لام خمینی” در نوع جدیدی از زندگی نامه ، اکنون این کتاب برای نوشتن زندگی نامه “رضا شاه پهلوی” می آید. با این حال ، اگرچه این کتاب زندگی رضاشاه را توضیح نمی دهد ، وی مکانی را با اطلاعات اندک انتخاب کرد ، اما پاسخ دو سوال فوق را به روشنی بیان کرد. یعنی از بدو تولد چرم خان تا روز کودتای سوم در مارس 2012.

کتابی به نام “رضانامتو رضاخان” در قطع رقعی منتشر شد. وی با داشتن حدود 300 صفحه دست خط شیرین و روایی ، با استنادات بسیار معتبر به اسناد ، منابع انگلیسی یا منابع منتشر شده توسط طرفداران رضاخان ، وی 40 سال از این تلاطمات را گذرانده است و این موضوع به چگونگی تبعید شاه آینده ایران می پردازد. و در انتهای کتاب ، او حدود 30 صفحه از تصاویر نادر را شامل یک شرح کوتاه و ارجاع به صفحات مرتبط ، در برابر خواننده قرار می دهد. این امر تصویر معنوی از آنچه در آن زمان اتفاق افتاده را تسهیل می کند و خواننده امیدوار است که کودتا و سرنوشت کودتا را باید به همین ترتیب نوشت.

1717

دکمه بازگشت به بالا