عمومیکسب و کار برتر

اخذ گواهی عدم خلاف ساختمان چیست و چرا به آن نیاز داریم؟

گواهی عدم خلاف سندی است که در حین پیشرفت پروژه از سازمان مربوطه درخواست می شود. زمانی که پروژه هنوز تکمیل نشده است، تایید صلاحیت سازه و عدم وجود نقص توسط مالک یا پیمانکار؛ عیوب.تکنسین ها. مسائل

برخی افراد این گواهی را با گواهی پایان کار اشتباه می گیرند و فکر می کنند که هر دو گواهی یکسان هستند. اما نکته حائز اهمیت این است که گواهی عدم مغایرت برای اطمینان از کارایی پروژه و تایید آن در حین ساخت ارتقا یافته است. اما همانطور که از نام آن پیداست گواهی پایان کار پس از اتمام ساختمان توسط مالک مورد نیاز است.

یکی دیگر از دلایل مهم دریافت خلاف، استفاده از موسسات مالی و موارد مشابه است. همچنین برای پیش فروش خانه در حین ساخت، این گواهی برای اطمینان خریدار از خانه و خرید وی الزامی است. به عبارت دیگر برای پیش فروش ساختمان های نیمه کاره پروانه ساختمانی استاندارد لازم است.

در گواهی عدم خلاف این موضوع توسط کارشناسان بررسی می شود و بازرس ساختمان قطعات درخواستی و درج شده در سند را بررسی می کند.

فرآیند دستیابی به عدم خلافی یک سازه

ابتدا مالک ساختمان باید مدارک لازم را به شهرداری بیاورد و در صورت نبود مدارک را تکمیل کند.

مدارک مورد نیاز جهت تحویل:

ارائه فیش پرداختی عوارض نوسازی

تکمیل فرم درخواست عدم خلاف

ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور

ثبت شماره و تاریخ در دبیرخانه

ارائه سند مالکیت رسمی

تعیین زمان جهت بازدید توسط کارشناس واحد شهرسازی

پس از تهیه و ارائه این مدارک، در مرحله بعدی شهرسازان شورا در زمان مقرر برای بازدید از ساختمان وارد می شوند. کارشناس کل ساختمان را طبق مقررات شهرداری و درخواست شما بررسی می کند.

در صورتی که ساخت سازه در چهار حوزه معماری، ساختمانی، مکانیک و برق مشکلی نداشته باشد، به شما اجازه می دهند که بدون اعتراض اقدام کنید. برای دریافت آن باید سه مرحله زیر را انجام دهید:

قسمت عدم خلاف را پر کنید و اطلاعات لازم را در سند عدم خلاف وارد کنید

اخذ امضای شهردار ممهور به مهر شهرداری

شماره و تاریخ دبیرخانه را ثبت کنید

خلاف منجر به توقف روند ساخت پروژه و عدم تکمیل کار و نقض قانون می شود.

عدم رعایت اصول شهرسازی و عوامل نادیده گرفته شده توسط آنها

نادیده گرفتن اصول ایمنی و دوام در ساخت و ساز

عدم رعایت اصول بهداشتی و مقررات مربوطه

بی توجهی به مقررات مربوط به نمای ساختمان

سایر خلافات

مدارک و مراحل لازم برای پذیرش یک مورد عدم خلافی

گزارش پیشرفت مرحله برای مهندس ناظر

بازرسان اسناد اجرای پروژه را در حین ساخت ساختمان در قالب گزارش گام به گام مستند می کنند.

این گزارش ها معمولا در هنگام بازدید از ساختمان نوشته می شوند. این گزارش شامل خلافات یا عدم خلافات رخ داده در حین ساخت و مهندس ناظر ذکر شده در گزارش می باشد.

ارائه تأییدیه استفاده از بتن استاندارد برای مرحله فونداسیون و سقف ها

یکی از مهمترین موارد اخذ گواهی عدم خلافی ، استفاده از مصالح مرغوب به ویژه مصالح اساسی در صنعت ساختمان می باشد. نمونه ای از مصالحی که کیفیت آن بسیار مهم است بتن است.

لذا اخذ تاییدیه مناسب بتن از مدیر پروژه و ناظر جهت انطباق با مشخصات تجهیزات بر عهده مهندس تعمیر و نگهداری می باشد. لازم به ذکر است که مقررات محلی برای برنامه هایی که به خودتان متصل هستند دستورالعمل های خاصی را در نظر می گیرند.

محکم کاری

در این مرحله باید به همراه گزارش بازرس، گزارش آزمایشگاه نیز ارائه شود تا از تاییدیه لازم بتن مرغوب و رعایت قوانین و مقررات شهرداری در این مورد اطمینان حاصل شود.

نمونه های بتن مورد استفاده در ساخت و ساز باید در حین ساخت آزمایش شوند. پس از انجام آزمایشات لازم، سازمان بازرسی پذیرش و انطباق با مشخصات مشخص شده را بررسی کرد، نتایج آزمایش برای درج در سوابق ساختمان به موسسه مربوطه ارسال می شود. لطفا توجه داشته باشید که تقریبا هیچ طرحی وجود ندارد که از بتن استفاده نکند.

پرداخت هزینه عوارض نوسازی

برای اخذ گواهی عدم خلاف، توافق با شهرداری الزامی است. اندازه ساختمان شما؛ هزینه بازسازی بسته به نوع کاربری و تعداد طبقات دریافت می شود.

علاوه بر مدارک ذکر شده در بالا، برای دریافت گواهی عدم خلاف ساختمان، باید مدارک دیگری از قبیل مدارک هویتی، پروانه ساختمانی، اسناد مالکیت، نقشه های تایید شده و گزارش وضعیت موجود را نیز ارائه دهید.

مراحل دریافت عدم خلافی ساختمان توسط مال

دریافت فیش بازدید و پرداخت وجه آن به بانک و ارائه فیش به متصدی مربوطه

ارسال پرونده به طرح تفصیلی و بررسی پرونده از لحاظ کاربری

ارسال پرونده به واحد محاسبه عوارض

محاسبه عوارض صدور گواهی و ارسال پرونده به واحد نوسازی

صدور فیش های مربوطه و پرداخت آن توسط مالک

بازدید از ملک و تهیه و ترسیم کروکی و ارائه گزارش بازدید توسط مأمور بازدید

تهیه پیش نویس گواهی و تأیید و صدور آن

نکات قابل اهمیت مهم در مورد عدم خلافی

هنگام ساخت هر نوع ساختمانی، احتمال نقض بسیاری از قوانین وجود دارد. برخی از این خلافات جزئی است و با جریمه های جزئی قابل حل است. اما برخی خلافات به ویژه در پروژه های بزرگ عمرانی به کمیسیون ماده 100 ارجاع می شود.

خلافات ساختمانی توسط کارشناسان در این کمیسیون بررسی می شود. در صورتی که آسیب وارده به سازه در آینده مشکل ساز باشد و مشکلات جبران ناپذیری مانند ساخت و ساز نامرغوب، خطر ریزش و مسائل ایمنی ساختمان به وجود بیاید، کمیسیون دستور ابطال پروانه ساختمان را می دهد.

اگر این مشکلات پیش بیاید مالک ساختمان باید با شهرداری تماس گرفته و اقدامات لازم را برای رفع مشکل انجام دهد. این در حالی است که فعالیت های عمرانی به طور کامل متوقف شده است.

در برخی موارد می بینیم که کار ساخت و ساز به پایان رسیده و مالک در تلاش برای تکمیل آن است تا بتواند تسهیلات بانکی اخذ شده برای ساخت پروژه را تسویه کند.

هر چه مدت زمان دریافت گواهی پایان کار یا عدم خلاف ساختمان بیشتر باشد، مجازات های دولتی برای مالکان شدیدتر است. از سوی دیگر، آنها باید متضرر شوند، زیرا تاخیر در حکم آنها را مجبور به پرداخت مبالغ هنگفتی برای هزینه تاخیر می کند.

مدت اعتبار گواهی عدم خلاف چقدر است؟

اخذ گواهی عدم خلاف برای یک ساختمان تقریباً 5 تا 20 روز طول می کشد. علاوه بر این شهرداری بسته به متراژ خانه، تعداد طبقات، نوع کاربری ساختمان، مقیاس و مراحل ساخت، زمان کافی برای تکمیل پروژه را در اختیار دارد. در این مرحله شما ملزم به تکمیل ساخت و ساز ساختمان هستید و گواهی عدم خلاف تا زمان تعیین شده برای ساختمان شما معتبر خواهد بود.

تفاوت گواهی پایان کار و گواهی عدم خلاف

یکی از نکات مهم در این زمینه این است که مردم گاهی گواهی عدم خلاف را با پایان کار اشتباه می گیرند. لازم به ذکر است که گواهی پایان کار همانطور که از نام آن پیداست پس از اتمام عملیات اجرایی صادر می شود اما گواهی عدم خلاف هرگاه مالک قبل از اتمام مکان، بازرسی از ساختمان را انجام دهد صادر می شود. .

گواهی عدم خلافی ساختمان زمانی اخذ می شود که کار ساختمان تمام نشده باشد. معمولاً این مجوز و گواهی به درخواست مالک یا سازنده ملک مورد نظر داده می شود. سپس اقدامات انجام شده برای انطباق با درخواست بررسی می شود.

اگر کار ساختمانی در محدوده شهر و محدوده شهرداری انجام شود، گواهی پایان کار گواهی است. پس از ساخت یا ساخت ساختمان، مالک باید گواهی نهایی را از مراجعی که پروانه ساختمان را اخذ کرده اند ارائه کند.

بنا به درخواست شهرداری بازدیدهایی از سوی مدیران و کارشناسان فنی انجام می شود تا مشخص شود که آیا بنا بر اساس نقشه مصوب ساخته شده و آیا ضوابط فنی و قانونی مربوط به ساخت بنا رعایت شده است یا خیر.

در پایان:

همانطور که قبلاً بیان کردیم، نامه اعتراض به ساختمان به بیانیه ای اشاره می کند که در بحبوحه ساخت و ساز، سازنده ساختمان یا مالک دولت شهر درخواست تهیه تجهیزات ساختمانی و وام از بانک کرده است.

صدور این گواهی مستلزم ارائه مدارک لازم و رعایت مراحل قانونی خاصی است. در صورت عدم رعایت، شهرداری تعهدی به صدور این گواهی ندارد. اما در صورتی که شهرداری بدون دلیل قانونی از انجام این کار امتناع کند می توانید به دیوان عدالت اداری شکایت کنید که برای ساختمان شما نیاز به صدور گواهی عدم اعتراض است.

موضوع شما توسط این دفتر بررسی خواهد شد. اگر مشکلی ندارید، به دولت محلی شما نامه می نویسیم تا این آژانس را مجبور به صدور گواهی عدم خلاف از طرف شما کند.

دکمه بازگشت به بالا