عمومیکسب و کار برتر

گام به گام طراحی دکل خود ایستا

طراحی دکل خود ایستا، فرآیندی است که شامل مراحل زیر است:

 1. تعیین نیازهای دکل: در این مرحله، باید عوامل مختلفی مانند ارتفاع دکل، نوع آنتن، شرایط محیطی و بودجه مورد نیاز، تعیین شود.
 2. محاسبات مهندسی: در این مرحله، باید محاسبات لازم برای تعیین ابعاد و مشخصات دکل انجام شود. این محاسبات باید توسط مهندسان متخصص انجام شود.
 3. طراحی سازه: در این مرحله، باید طرح کلی دکل طراحی شود. این طرح باید شامل مشخصات دقیق اجزای دکل مانند مقطع، طول، قطر و ضخامت باشد.
 4. ساخت دکل: در این مرحله، دکل طبق طرح طراحی شده ساخته می شود. این کار معمولاً توسط شرکت های متخصص انجام می شود.
 5. نصب دکل: در این مرحله، دکل در محل مورد نظر نصب می شود. این کار معمولاً توسط تیم های متخصص انجام می شود.

انواع دکل مخابراتی | انواع دکل های مخابراتی ایرانسل | تجهیزات دکل مخابراتی

گام به گام طراحی دکل خود ایستا

 1. تعیین نیازهای دکل: در این مرحله، باید عوامل مختلفی مانند ارتفاع دکل، نوع آنتن، شرایط محیطی و بودجه مورد نیاز، تعیین شود.
  • ارتفاع دکل: ارتفاع دکل، به اندازه منطقه ای که باید تحت پوشش آنتن قرار گیرد بستگی دارد.
  • نوع آنتن: نوع آنتن نیز بر طراحی دکل تاثیر می گذارد. آنتن های سنگین تر، نیاز به دکل محکم تر دارند.
  • شرایط محیطی: شرایط محیطی نیز باید در نظر گرفته شود. در مناطقی با باد شدید، نیاز به دکل محکم تر و پایدارتر است.
  • بودجه مورد نیاز: بودجه مورد نیاز نیز باید در نظر گرفته شود.
 2. محاسبات مهندسی: در این مرحله، باید محاسبات لازم برای تعیین ابعاد و مشخصات دکل انجام شود. این محاسبات باید توسط مهندسان متخصص انجام شود.
  • محاسبات تنش: در این محاسبات، باید تنش های وارد بر دکل مهاری و خود ایستا در اثر وزن خود دکل، وزن آنتن و نیروهای باد محاسبه شود.
  • محاسبات پایداری: در این محاسبات، باید پایداری دکل در برابر باد و طوفان محاسبه شود.
 3. طراحی سازه: در این مرحله، باید طرح کلی دکل طراحی شود. این طرح باید شامل مشخصات دقیق اجزای دکل مانند مقطع، طول، قطر و ضخامت باشد.
  • مقطع دکل: مقطع دکل معمولاً از نوع مربعی یا مستطیلی است.
  • طول دکل: طول دکل، به ارتفاع دکل و تعداد طبقات آن بستگی دارد.
  • قطر دکل: قطر دکل، به ابعاد مقطع و ارتفاع دکل بستگی دارد.
  • ضخامت دکل: ضخامت دکل، به ابعاد مقطع و بارهای وارد بر دکل بستگی دارد.

دکل مهاری لوله ای، نوعی دکل مخابراتی است که از لوله های فولادی یا آلومینیومی تشکیل شده است. این دکل ها معمولاً از چند پایه تشکیل شده اند که توسط مهارها به هم متصل می شوند. دکل های مهاری لوله ای، نسبت به سایر انواع دکل های مخابراتی، استحکام و پایداری بیشتری دارند.

انواع دکل مهاری لوله ای

دکل مهاری لوله ای را می توان بر اساس شکل مقطع بدنه به دو دسته تقسیم کرد:

 • دکل مهاری لوله ای سه ضلعی: این دکل ها ساده ترین نوع دکل مهاری لوله ای هستند. آنها از سه پایه تشکیل شده اند که توسط مهارها به هم متصل می شوند.
 • دکل مهاری لوله ای چهار ضلعی: این دکل ها از چهار پایه تشکیل شده اند که توسط مهارها به هم متصل می شوند.
 • دکل مهاری لوله ای چند ضلعی: این دکل ها از چند پایه تشکیل شده اند که توسط مهارها به هم متصل می شوند.
دکمه بازگشت به بالا