عمومی

هشدار درباره بن‌بست طرح دارویار

به گفته نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، «در صورت ادامه همین وضعیت (پرداخت هزینه به داروخانه ها) ممکن است طرح های خوب دارو به بن بست برسد و این مردم هستند که متضرر می شوند.» اگر قیمت به طور ناگهانی افزایش یابد و دو برابر شود. حداکثر آنها تحت فشار خواهند بود.»

به گزارش مجله خانواده، دکتر سیدعلی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در گفتگو با این روزنامه گفت: خراسان او دلیل محکمی برای عدم پرداخت هزینه داروخانه توسط تامین اجتماعی مطرح می کند. او درباره بن بست در پروژه دوربار هشدار می دهد. “

فاطمی ادامه می دهد: اواخر دهه 1400. او گفت: “با این سرعت، برنامه های خوب دوربار می تواند از مسیر خارج شود و این مردم هستند که از افزایش قیمت دارو رنج می برند.”

فاطمی می گوید: در حال حاضر داروخانه دارو را با قیمت شهریور 1400 به مردم می فروشد، بنابراین خود داروخانه دارو را با قیمتی که به تازگی افزایش یافته از کارخانه سازنده خریداری می کند. این در حالی است که یکی از مسئولان سازمان برنامه و بودجه قول داده بود تا 72 ساعت مانده به شروع طرح داروور مابه التفاوت قیمت دارو را به داروخانه پرداخت کند. اکنون این وعده 72 ساعته پس از گذشت حدود سه ماه هنوز محقق نشده است و با فشار داروخانه ها، تامین اجتماعی به این دلیل هیچ کاری نمی گیرد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا