اقتصادیعمومیکسب و کار برتر

ایده و کانسپت برای مجتمع مسکونی

روشهاى خلق ایده و کانسپت در طراحى معمارى

خلق ایده و کانسپت در طرح داخلی منزل مسکونی یا به عبارتى دیگر ایده پردازى به عنوان بخش مهمى در فرایند طراحى ، مورد توجه بوده است که با توجه به این که در این دوره و زمان و در دنیاى بى انتهاى معمارى ایده پردازى و شروع فرایند طراحى امرى بسیار حائز اهمیت است که باید بیشتر از هر چیزى مورد توجه پژوهشگران و طراحان حوزه معمارى قرار گیرد.

 روشهاى خلق ایده و کانسپت در طراحى معمارى

به نقل از شرکت طراحی داخلی اداری با تاًسف بسیار میتوان اینگونه بیان کرد که در عصر حاظر با توجهبه شرایط نا بهنجار معمارى در ایران بسیارى از طراحان و دانشجویان معمارى براى یادگیرى شوه صحیح فرایند طراحى معمارى با سختى بسیار مواجه هستندکه در بسیارى از موارد به دلیل مهکمبود تجربه و عدم برقرارى ارتباط با طرح و کمبود آموزش کافى نمیتوانند ایدههاى خود را به سمت و سویى درست و کار آمد سوق دهند و بسیارى از ایده ها در همان ابتداى کار با شکست روبرو خواهد شد لذا معماران برجسته همیشه باید براى خلق آثار معمارى خود در تکاپو و مطالعه و تفکیر عمیق تر از سایر اقشار جامعه باشند.

خلق ایده و کانسپت در طراحی داخلی رستوران سنتی ترکیبى از اندیشه ، هدفها و ایده هاى خاص معمار در قالب تصاویر و کلمات ذهنى است که محور و معیار تمامى تصمیم گیرى هاى یک معمار در طول فرایند طراحى مى باشد که این یک پدیده خود به خود نیست بلکه نیازمند تلاشى متمرکز براى گرد آورى و ترکیب مسائل مختلف مى باشد که گرد آورى این مسائل کار بس هوشمندانه مى باشد که به عقیده بسیارى از طراحان ، معماران و منتقدان شکل گیرى یک کانسپت قوى متشکل از ده درصد الهام و نود درصد پشتکار و سخت کوشى است.

در تقویت کانسپت سازى سه مانع اصلى براى طراح وجود دارد.

چگونگى برقرارى ارتباط

کمبود تجربه

خلق ایده و کانسپت در طراحى معمارى: برقرارى سلسله مراتب عوامل موثر بر کانسپت

برقرارى سلسله مراتب عوامل موثر بر کانسپت را مى توان تحلیل سایت ، مکان یابى ساختمان ، سرایط آب و هوایى ، عوامل جغرافیایى ، طرح ، خواسته هاى کارفرما ، مقیاس ، بررسى مصالح و تکنولوژى ساخت بنا ، ابعاد انسانى و فضاى معمارى نام برد.

در مراحل اولیه پروژه همواره فرصت براى متصور شدن ایده ها وجود دارد مخصوصاً اگر ذهن توانا و خلاق و پر تخیل راکه مى تواند راه حل و گره گشاى بسیارى از نیازها باشند را داشته باشد.

از آنجا که معمارى مربردى است و ما میخواهیم به نتیجه دلخواه برسیم باید این توانایى را داشته باشیمکه از ایده اى که از شناختهاى ما حاصل شده استبه یک محصول ایده ال و یا فرایندى براى تولید یک محصول برسیم.

با توجه به اهمیت فوق العاده زیاد ایده هاى معمارانه ، توجه به ایده پردازى در طراحى معمارى و غفلت از سایر جنبه هاى معمارى همچون فرم میتواند آثارى با ایده هاى قوى را به تدریج رو به فراموشى بسپاردزیرا به مرور زمان معانى اولیه فراموش می شوند و آن چه باقى خواهد ماند فرم است.

فرم بدین شکل است که ایده پس از شکل گیرى در ذهن طراح باید با طى مسیر لازم تبدیل به فرم شوداز این رو چگونگى استخراج ایده از ذهن طراح براى تبدیل به فرم بسیار حائز اهمیت است. زیرا تبدیل مستقیم چیزهایى که کجنجکاوى ما را جلب کرده است به معمارى ناممکن امرى سطحى و پیش پا افتاده است.

ایده کانسپت حجمی | ایده و کانسپت در معماری | روش های خلق ایده و کانسپت در فرآیند طراحی معماری

تبدیل ایده به فرم یکى از بخشهاى مهم معمارى است.

همان طور که در معمارى دانش ایده بسیار مهم است کذر از مرحله ایده و تبدیل آن به فرم نیز از اهمیت خاصى برخوردار است لذا ایده در مرحله آغاز ممکن استفکر خالص باشد و با عناصر شناخته شده غیر معمارى تصور گردد و پس از آن به ایده معمارانه و در دست آخر تبدیل به ایده فرمان گردد.

زیرا ایده ها مى توانند به صورتهاى مختلف ظاهر  شوند پس باید ه گونه اى با استراتژى طراحى شوند که به راحتى و زیبایى خاص قابل اجرا باشند.

تبدیل ایده به فرم در گرو دو شرط اصلى می باشد

قابلیت شکل زایى ایده هاى اولیه

داشتن مهارت و دانش طراح در رابطه با تبدیل با تبدیل ایده به فرم

نتکته مهم در تبدیل ایده به فرمقابلیت شکل زایى ایده است و البته این قابلیت چیزى نیست که به خودى خود وجود داشته باشدبلکه قابلیت شکل زایى هم به منبع ایده مربوط است هم به ذهنیت خلاق طراح ، ذهنى خلاق است که وراى ظاهر پیش پا افتاده با وجود مسائل پیش پا افتدهو پدیده هاى روز مره مى تواند قابلیهاشکل زایى را شناسایى کند.

عوامل معطوف به مسئله طراحى به دو دسته تقسیم مى شوند:

بستر به ظرفى در برگیرنده محصول طراحى و موضوع به مثابه منتقل کننده ویژگیهایى از این محصول دو عامل تاثیر گذاردر فرایند طراحى محسوب مى شوندکه توجه کردن ویا عدم توجه به این دو عامل مىتواند ادامه روند طراحى را تحت الشعاع قرار دهد.

مقالات مرتبط:

مناطق فعالیت خدمات بازسازی

شرکت معماری و دکوراسیون داخلی دکوطرح خدمات خود را در ازگل، اقدسیه، الهیه، اوین، باغ فردوس، تجریش، دارآباد، درکه، دربند، زعفرانیه، فرمانیه، فرشته، قیطریه، کامرانیه، محمودیه، ولنجک، نیاوران اختیاریه، پاسداران، دروس، دولت، دیباجی، جردن-ولیعصر، سیدخندان، ظفر، قلهک، ونک و میرداماد، سایر مناطق تهران ارائه می دهد

دکمه بازگشت به بالا