جامعهکسب و کار برتر

کراهت شدید زوجه

طلاق به دلیل تنفر از شوهر، با دارا بودن شرایط جدا شدن زوجه از زوج، از جمله بذل مهریه و رضایت شوهر، تحت عنوان یکی از انواع طلاق خلع و مبارات، قابل طرح در دادگاه می باشد. مدارک لازم برای این نوع از طلاق نیز، شناسنامه، کارت ملی زوجین و سند ازدواج خواهد بود.

طلاق، به عنوان یکی از راه های پایان دادن به نکاح دائم، دارای انواع مختلفی بوده که طلاق به درخواست زن، یکی از اقسام آن می باشد. یکی از شرایط شایعی که بر اساس آن، بسیاری از خانم ها برای طلاق به درخواست زن، اقدام می کنند، شرایطی است که در آن، زن به دلیل تنفری که از شوهر دارد، از دادگاه خانواده، درخواست صدور حکم طلاق می نماید.

طلاق به دلیل تنفر از شوهر، خود، به دو نوع طلاق به دلیل تنفر یک طرفه زوجه و تنفر دو طرفه زوجین از یکدیگر، تقسیم می شود که شرایط جدا شدن زوجه از زوج، در هر کدام از این انواع، متفاوت و دارای مدارک مخصوص به خود می باشد. لذا، در این مقاله، ابتدا به این سوال پاسخ داده که آیا طلاق به دلیل تنفر از شوهر امکان پذیر است؟ سپس در ادامه، شرایط، نحوه و مراحل، مدارک و هزینه های مربوط به این نوع از طلاق را توضیح خواهیم داد.

Strong hatred of the wife

آیا طلاق به دلیل تنفر از شوهر امکان پذیر است

یکی از انواع ، طلاق یک طرفه از جانب زن بوده که دشوارترین نوع طلاق نیز می باشد. چرا که در این نوع از طلاق، زوجه ای که دارای وکالت در طلاق از همسر خود نبوده، باید وجود یکی از موارد عسر و حرج را در دادگاه، ثابت کرده تا دادگاه، حکم بر طلاق وی دهد.البته، موارد عسر و حرج، محدود و به اصطلاح، حصری نبوده و با هر علتی که زن بتواند سختی و مشقت غیر قابل تحمل خود را در زندگی مشترک، اثبات نماید، دادگاه، حکم بر طلاق وی صادر خواهد کرد.

سوء رفتار بسیار شدید زوج و محکومیت طولانی مدت وی به حبس، از نمونه های عسر و حرج زوجه می باشند.اما، یکی از شرایط شایعی که بر اساس آن، بسیاری از خانم ها برای طلاق اقدام می کنند، شرایطی است که در آن، زن به دلیل تنفری که از شوهر دارد، از دادگاه خانواده، درخواست صدور حکم طلاق می نماید. در این صورت، این سوال، مطرح می گردد که آیا طلاق به دلیل تنفر از شوهر امکان پذیر است؟

در پاسخ به این سوال که آیا طلاق به دلیل تنفر از شوهر امکان پذیر است، باید گفت صرف تنفر از شوهر، از شرایط جدا شدن زوجه از زوج نبوده و برای اینکه حکم طلاق زوجه صادر شود؛ لازم است که یکی از موارد عسر و حرج، در دادگاه، ثابت گردد.

اصولا، ، امکان پذیر نبوده و رضایت زوج، از شرایط اساسی این نوع از طلاق می باشد. با این وجود، در فرضی که زوجه، وکالت بلاعزل طلاق خلع و بذل مهریه را از شوهر داشته، می تواند، با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی و ارائه مدارک لازم، من جمله عقد نامه و وکالت در طلاق، برای جدایی، اقدام نموده، ولو اینکه شوهر در زمان درخواست زن برای جدایی، رضایتی برای طلاق خلع نداشته باشد.

البته، در قانون مدنی، به تبعیت از شرع، دو نوع از طلاق، مورد پیش بینی قرار گرفته که در آن ها، طلاق به دلیل تنفر از شوهر، واقع می شود؛ اما در هر دو نوع، وقوع طلاق، نیازمند شرایط جدا شدن زوجه از زوج بوده که مهم ترین این شرایط، رضایت زوج به طلاق می باشد. این دو نوع طلاق، عبارتند از:

طلاق خلع: طلاق خلع، نوعی از طلاق به دلیل تنفر از شوهر است که در آن، تنفر یا کراهت، حالت یک طرفه داشته و به این ترتیب می باشد که زوجه، از زوج متنفر بوده و از وی، کراهت دارد.

طلاق مبارات: طلاق مبارات ، نوعی از طلاق به دلیل تنفر از شوهر است که در آن، تنفر یا کراهت، حالت دو طرفه داشته و به این ترتیب می باشد که زوجه و زوج، از یکدیگر متنفر بوده و از هم، کراهت دارند.وکیل خانواده یا وکیل خانوادگی، یک نوع وکیل است که در زمینه‌های حقوق خانواده فعالیت می‌کند. این نوع وکیل به افراد در موارد مربوط به امور حقوقی خانواده کمک می‌کند و آنها را در دعاوی و امور حقوقی مرتبط با زندگی خانوادگی حمایت می‌کند

شرایط طلاق به دلیل تنفر از شوهر

طلاق به دلیل تنفر از شوهر، چه از نوع یک طرفه آن بوده، یعنی خلع و چه از نوع دو طرفه آن باشد، یعنی مبارات، نیازمند شرایط جدا شدن زوجه از زوج بوده که در صورت وجود نداشتن این شرایط، طلاق نیز امکان پذیر نخواهد بود. لذا، در این بخش، به توضیح شرایط جدا شدن زوجه از زوج در طلاق به دلیل تنفر از شوهر می پردازیم.

شرایط طلاق به دلیل تنفر از شوهر در طلاق خلع

در ، مطابق قانون مدنی و شرع اسلام، شرایط خاصی، به عنوان شرایط جدا شدن زوجه از زوج وجود داشته که صرفا در صورت وجود آن شرایط، طلاق، امکان پذیر می باشد. این شرایط، عبارتند از:

 • تنفر یا کراهت یک طرفه زوجه از زوج وجود داشته باشد.
 • زوجه، مالی را در مقابل طلاق، به شوهر می دهد؛ این مال، می تواند عین مهریه، معادل آن، بیشتر یا کمتر باشد.
 • دادن این مال یا در اصطلاح، بذل مهریه، مورد قبول شوهر، واقع شده و وی رضایت به طلاق می دهد.
 • شرایط طلاق به دلیل تنفر از شوهر در طلاق مبارات

در طلاق مبارت نیز شرایط خاصی، به عنوان شرایط جدا شدن زوجه از زوج وجود داشته که صرفا در صورت وجود آن شرایط، طلاق مبارات، ممکن خواهد بود. این شرایط، شامل موارد زیر می باشد:تنفر یا کراهت دو طرفه زوجین از یکدیگر وجود داشته باشد.زوجه، مالی را در مقابل طلاق، به شوهر می دهد؛ این مال، صرفا می تواند تا میزان مهریه بوده و نباید بیشتر از آن باشد.

دادن این مال یا در اصطلاح، بذل مهریه، مورد قبول شوهر، واقع شده و وی رضایت به طلاق می دهد.در صورت وجود شرایط فوق، زن می تواند، بسته به مورد، برای طلاق به دلیل تنفر از شوهر، به صورت خلع یا مبارات، اقدام نماید. از آنجا که این نوع از طلاق، دارای نحوه و مراحل مخصوص به خود بوده، در بخش بعد، به توضیح این مراحل می پردازیم.

نحوه و مراحل طلاق به دلیل تنفر از شوهر

در صورت وجود شرایط لازم برای طلاق به دلیل تنفر از شوهر، می توان برای طلاق اقدام کرد. اما این نوع از طلاق نیز همچون سایر انواع طلاق، دارای نحوه و مراحل مخصوص به خود بوده که لازم است از سوی دادخواست دهنده، مورد توجه قرار گیرد. لذا، در این بخش، به توضیح نحوه و مراحل طلاق به دلیل تنفر از شوهر می پردازیم.

در اولین مرحله از مراحل طلاق به دلیل تنفر از شوهر، لازم است تا ثبت دادخواست، در یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، انجام گیرد. با این توضیح که، چنانچه، طلاق به دلیل تنفر از شوهر، به صورت خلع بوده، باید دادخواست طلاق توسط زن داده شود؛ اما در صورتی که طلاق از نوع مبارات باشد، دادخواست طلاق توافقی و صدور گواهی عدم امکان سازش، توسط زوجین، داده خواهد شد.

در مرحله بعد، دادخواست، به یکی از شعب دادگاه خانواده، ارجاع شده و پس از تعیین وقت جلسه رسیدگی، طرفین، برای حضور در جلسه، به دادگاه دعوت می شوند. این دعوت، از طریق ابلاغیه الکترونیکی انجام گرفته که نحوه مشاهده ابلاغیه الکترونیکی، از طریق سامانه ثنا می باشد.

در صورتی که کلیه شرایط جدا شدن زوجه از زوج، وجود داشته باشد، دادگاه، برحسب مورد، حکم طلاق(در طلاق خلع) یا (در طلاق مبارات) صادر کرده و این رای، به طرفین، ابلاغ می گردد.حکم طلاق، قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر و فرجام خواهی در دیوان عالی کشور بوده و گواهی عدم امکان سازش، صرفا قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر می باشد.

مدت اعتبار حکم طلاق، برای ارائه به دفاتر، جهت اجرای صیغه طلاق، تا 6 ماه بعد از تاریخ ابلاغ رای فرجامی در سامانه ثنا یا انقضای مهلت فرجام خواهی می باشد. اما، مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، سه ماه، بعد از ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن حکم دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.

مدارک لازم برای طلاق به دلیل تنفر از شوهر

هنگامی که شخصی قصد داشته تا با ثبت دادخواست، درخواستی را از سیستم قضایی، به طور رسمی، مطالبه نماید، لازم است اسناد و مدارک. مربوط به دعوای خود را که مثبت ادعای وی می باشد را به دادخواست خود ضمیمه کرده و این مدارک را نیز به دادگاه، ارائه کند.
برای ثبت دادخواست طلاق به دلیل تنفر از شوهر، نیز لازم است تا اسناد و مدارک اثبات کننده شرایط جدا شدن زوجه از زوج، تحت عنوان ضمائم دادخواست، همراه دادخواست، به دادگاه، ارسال شود. این مدارک، عبارتند از:

 • شناسنامه زوجین( در )، شناسنامه زوجه (در طلاق خلع)
 • کارت ملی زوجین( در طلاق مبارات)، کارت ملی زوجه (در طلاق خلع)
 • عقدنامه یا قباله ازدواج
 • متن توافق نامه طرفین( در صورت وجود، در طلاق مبارات)

عده طلاق خلع و مبارات، به عنوان نوعی از طلاق بائن، دارای شرایط و احکام مخصوص به خود می باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه، مطالعه مقاله زیر توصیه می شود

هزینه طلاق به دلیل تنفر از شوهر

ثبت و ارجاع دادخواست طلاق به دلیل تنفر از شوهر، علاوه بر ضمیمه کردن مدارک لازم، مستلزم پرداخت هزینه های مربوطه، از جمله هزینه دادرسی می باشد. علاوه بر این، پس از صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش، لازم است تا رای دادگاه به دفتر طلاق، ارائه شده و صیغه طلاق جاری شود و به ثبت برسد که این امر نیز مستلزم پرداخت هزینه مربوطه می باشد بنابراین، هزینه طلاق به دلیل تنفر از شوهر، شامل موارد زیر می باشد:

 • هزینه دادرسی در حدود 180 هزار تومان
 • هزینه مشاوره اجباری 5 جلسه 520 هزار تومان
 • هزینه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شامل هزینه ثبت دادخواست به مبلغ 41 هزارتومان، افزودن پیوست هر صفحه 4 هزار تومان و هزینه تایپ و پرینت
دکمه بازگشت به بالا