اقتصادیکسب و کار برتر

روز شرف الشمس 1403 و قیمت انواع انگشتر شرف الشمس زنانه اصل

بهترین زمان نوشتن شرف الشمس که 19 فروردین می باشد تعداد بالایی شرف شمس عام حکاکی می شود.این بدلیل این است که چون دیگر در طول سال مجاز به نوشتن شرف الشمس نیستیم به غیر از نوزدهم فروردین ، کسانی که به هر دلیلی نتوانستند شرف الشمس تهیه کنند بتوانند در طول سال هم شرف شمس را تهیه کنند. روز شرف الشمس 1403 نیز همان 19 فروردین 1403 می باشد.

این نوع حکاکی هیچ تفاوتی از لحاظ خواص با شرف الشمس خاص ندارد و همان دعا در هردو حکاکی می شود.فقط تنها تفاوت آن این است که یکی به نام شما حکاکی می شود و دیگری به نام کسی نیست و به صورت عام دعا نوشته می شود.نقطه مثبت این مدل این است که اطرافیان شما هم میتوانند از خواص شرف بهره مند شوند.

حرز شرف الشمس که به صورت رمز میباشد و در کتاب «جنه‏الوافیه» مشهور به «مصباح کفعمی» آمده است.

در کتاب های اسلامی هم نقش شرف الشمس هم را شامل پنج اسم اعظم خداوند می دانند که آنها را کلمات مبارکه: الله، جمیل، رحمن، مۆمن و نور گفته اند

و بجای نقش از پنج حرف اول آنها بصورت ا.ج.ر.م.ن

و در نهایت از حروف ابجد در آن استفاده شده که مورد استفاده قرار میگیرد.

انگشتر شرف الشمس اصل در مشهد | انگشتر شرف الشمس زنانه طلا | انگشتر شرف شمس زنانه نقره

خواص دعای شرف الشمس بسیار میباشد که بعضی از آنها را میتوان برای:

1-گشایش امور و مشکلات
2- باز شدن ابواب رزق و روزی
3- چشم زخم و حفاظت از شر بالیا و دشمنان
4- زبان بند و بخت گشایی زنان و دختران و پسران
5- شفای مریضی
6- عزیز و مکرم شدن
7- جذب محبت و احترام و مجزوب شدن افراد
8- حفاظت اموال
9- حفاظت در مقابل بد گویان
10- جهت علو مراتب، ازدیاد عزّت، مال و جاه
11- جهت محبوب شدن در دل ها
12- جهت محبت و اصالح میان دو نفر
13- جهت قبول افتادن سخن و ظفر یافتن بر دشمن
14- جهت طلب مهمات از سالطین، حکومت، منصب و امثال آنها
15_ جهت رسیدن به مرتبه عالی نزد ملوک و عوام الناس
16- جهت ازدیاد عزت، رفعت، آبرو
17-زیاد شدن جاه، جالل، مال و منال
18- جهت رفتن نزد حکّام و سالطین و روا شدن حاجات
19_ به جهت برآمدن حوائج و مهمات نزد ظالمان
20- جهت حصول طلب، قبول افتادن سخن، مطیع و منقاد ساختن خلق
21- جهت دفع شر ظالمان و ستمکاران
22- جهت ایمن بودن از خوف پادشاه و محفوظ بودن از شر او
23- جهت تسخیر عوام الناس
24- جهت تسخیر خالیق و کثرت هجوم عوام الناس و بسیاری معامله و
منافع
25- جهت عزت و تقرب نزد حکام، سالطین، اکابر، بزرگان و معروف
گردیدن نزد جمیع خالیق
26- جهت محبت
27 جهت توسعه رزق و اداء دین و برطرف شدن فقر و درویشی
– جهت توسعه رزق
28- جهت خالصی زندانیان
29- جهت ازدیاد محبت
30- جهت افزون شدن محبت
32- جهت اطالع از احوال و دانستن مطلب خود در خواب
32- جهت تجیب
33- جهت عزت نزد پادشاهان
34- جهت احضار
35- در تسخیر خالیق و حصول علوم غریبه
36- برای دوستی زن و شوهر
37- جهت ترقی و علو مراتب
38- جهت ایمن بودن از ظلم و ستمظ
39- از برای دور بودن از آفات و بلیات ارضی و سماوی
40- محفوظ بودن از جن و پری و ارواح و شیاطین و عفاریت
41-محفوظ بودن از سحر و جادو
42- دور بودن از چشم زخم و حسد و نظر
43-جهت گشایش کار و گشایش رزق و روزی
44-خیر برکت و باز شدن کارها و گره ها
45-جهت ترس و خوف و وحشت
46-آتش سوزی و خراب و ویران شدن
47-رفع مشکالت و گرفتاری و شادابی
48-رفع بیماری های عصبی
49- ثواب نگاه کردن به آیات قرآن
50-حفظ از شر حسادت حسودان و وسوسه های شیطان
51-زایمان راحت زنان
52- ایجاد محبوبیت در میان مردم
53-پیروزی بر دشمن
54-پیروزی در مخاصمه و …

از دیگر خواص عقیق زرد شرف الشمس می توان به :

خیر و نیکى فرزندان
افزایش رزق و روزی اشاره نمود.
آرامش خیال از خواص حرز شرف الشمس بوده و چشم زخم را برطرف می کند
برآورده شدن خواسته ها و آرزوها و بهبود بخشیدن برخی از بیماری های جسمی و روحی بخصوص بالابردن قدرت بدنی می باشد

همچنین از خواص سنگ عقیق زرد میتوان به این موارد اشاره کرد که سبب پاک کردن و تصفیه دستگاه گوارش می شود و بر روی جذب و هضم غذا و سیستم گردش خون در بدن و چاکرای ۳ و لوزالمعده و غدد پانکراس و دیواره مربوط با این دو غدد تأثیر بسیار زیادی دارد

در طول سالیان گذشته و حتی امروزه انگشترها اهمیت بسیاری داشتند و علاوه بر کاربرد های زینتی که دارند از نظر اعتقادی نیز بسیار با ارزش هستند و دارای خواص زیادی می باشند.

در اسلام نیز انگشتر ها و نقش ها و دعاهایی که روی آنها حک شده است اهمیت بسیاری دارند به همین دلیل افراد زیادی به دنبال تهیه انگشتر شرف الشمس و بهره بردن از خواص انگشتر شرف الشمس هستند که توصیه بسیاری شده است.

بطور کلی از خواص انگشتر شرف الشمس یا خواص گردنبند شرف الشمس زنانه و مردانه همان خواص حرز شرف شمس را میتوان استخراج کرد و هر کسی آن را نزد خود نگه دارد خداوند به واسطه ی این دعا، همیشه حافظ و نگهدار او خواهد بود و دوری از فقر افزایش روزی از مهم ترین خواص انگشتر شرف شمس می باشد.  قیمت انگشتر شرف الشمس زنانه ممکن است متفاوت از مردانه باشد.

اما باید به این نکته توجه داشت که چون حرز شرف شمس معمولا بر روی عقیق زرد نوشته می شود از خواص ویژه عقیق زرد نیز بهره خواهید برد.

در احادیث و روایات نیز سنت این است که برای بهره بردن از خواص انگشتر شرف شمس و بطور کلی انواع انگشتر ها با ارزش معنوی، بهتر است که در دست راست قرار گیرد

بیان شده است که هر ساله در روز ۱۹ فروردین خورشید به مکان خاصی در آسمان میرسد و حالتی معادل با شب قدر را به وجود می آورد.

در این روز خورشید در مقایسه با سایر کواکب روی زمین تسلط بیشتری دارد و آداب و رسوم خاصی برای آن روز بیان شده است.

قبل از توضیح آداب و رسوم این روز لازم است با شکل های حرز شرف الشمس که بر روی نگین عقیق (بیشتر عقیق زرد) حکاکی می شود، آشنا شوید.

حرز شرف الشمس که بر روی سنگ و یا عقیق زرد حکاکی می‌شود، آداب مخصوص به خودش را دارد و برای بهره بردن کامل از خواص شرف شمس این آداب باید بطور کامل رعایت شود،

این دعا از پنج اسم اعظم خدا تشکیل شده است که آن‌ها را کلمه های مبارکه «نور؛ مومن؛ رحمن؛ جمیل؛ الله»  گفته‌اند و به جای نوشتن این اسم ها از پنج حرف اول این اسامی به صورت «ن.م.ر.ج.ا» استفاده می کنند. این نقش ها دارای ۱۳ حرف است: ۴ حرف از کتاب تورات، ۴ حرف از کتاب انجیل و ۵ حرف از کتاب قرآن مجید. تصویر حرز شرف الشمس را در زیر آورد‌ه‌ایم که جزء خواص شرف شمس محسوب شود.

البته حکاکی این حرز دقیقا به شکل زیر نیست و پیچیدگی های خاص خود را دارد که احتیاج به تجربه و اطلاعات بیشتری است که کار هر کسی نیست. به دلیل مرغوبیت سنگ و نوشتار آن است که قیمت سنگ شرف الشمس اصل ممکن است متفاوت باشد.

روی این حرز ۵ اسم از اسامی اعظم خداوند به صورت مخصوصی نوشته می‌شود. البته حکاکی حرز شرف الشمس را هر کسی نمی تواند انجام دهد و رعایت مواردی برای داشتن خواص سنگ شرف الشمس الزامی است.

نقل شده است که جهت نتیجه بهتر گرفتن از خواص سنگ شرف الشمس نویسنده این اسم های الهی باید فردی پاک و آگاه باشد و بتواند آداب نوشتن این حرز را به خوبی رعایت کند

به عنوان مثال در هنگام حکاکی حرز شرف الشمس، نمی توان یک خط را دوبار حکاکی کرد.

سوالی که خیلی پرسیده میشود:

برای همراه داشتن نگین شرف شمس باید وضو داشت؟ در دستشویی میتوان آن را همراه داشت؟

ذکر شرف الشمس به صورت حروف و اشکالی رمزگونه نوشته می شود و ضرورتی ندارد فردی که نگین شرف شمس همراه خود دارد وضو داشته باشد. همراه داشتن آن در اماکنی مانند دستشویی و حمام نیز مشکلی ندارد.

هر فردی صلاحیت حکاکی دعای شرف‌ الشمس را ندارد

برای بررسی میزان وثاقت دعای شرف‌ الشمس، که آن را اسم اعظم می‌دانند، به سراغ یکی از اساتید می‌رویم.

اصل شرف‌ الشمس حقیقت دارد اما سنگی که امروزه در بازار به عنوان شرف الشمس در میان مردم رواج دارد سنگ شرف الشمس نبوده و هر شخصی صلاحیت حکاکی بر روی آن را ندارد.

نویسنده دعای شرف‌ الشمس باید فردی متقی و به دور از گناه باشد لذا افرادی که با تعیین قیمت و نصب آن در سردر مغازه‌ها نه تنها شایسته انجام این کار نبوده بلکه برای رسیدن به منافع خویش به این کار روی آورده‌اند. شرف‌ الشمس زمانی مؤثر است که ذکر مخصوص روی نگین اصل حک شود،

به دلیل آنکه امروزه نگین شرف‌ الشمس اصل، بسیار کمیاب بوده و این مسئله که امروزه در برخی از مکان‌ها شاهد تبلیغات سوء هستیم که منجر به ترویج خرافات شده است ما هرساله حکاکی این دعای مقدس را با دستان اساتید و بزرگان دارای صلاحیت این حوزه در زمان مشخص در هر سال انجام میدهیم و به دست متقاضیان میرسانیم.

روز ۱۹ فروردین روز شرف الشمس است، و در سال یکبار اتفاق می افتد، انشاالله همه از شرف الشمس نیت گرفته باشن و بگیرن و ما هم از دعای خودتان بی نصیب نگذارید

وقایع نجومی در این روز:

وقایع نجومی در این روز:هر سال روز خاصی که خورشید به نقطه خاصی در آسمان میرسد حالتی معادل شب قدر ایجاد میکند.
که در قران خداوند دستور داده که آن را جدی بگیرند و خدا را بسیار یاد کنند تا مسیر زندگیشان تغییر کند
در آن لحظه با وضو و خواندن نماز و دعا و نویسنده با اجرا و رعایت آداب،حکاکی دعای شرف الشمس را شروع و بنویسید.

در این حالت شرف الشمس انرژی شرف الشمس را به خود گرفته و در آن سال فرشته نگهبان شرف الشمس به امر خدا به شما در همه امور زندگی کمک خواهد کرد.
از بین تمامی کلمات نوشتن اسم اعظم خداوند تاثیر بیشتری نسبت به سایر اسمای الهی دارد.

این دعا(شرف الشمس) در روز 19 فروردین هر سال برای برآورده شدن حاجات نوشته می شود، از طلوع تا غروب آفتاب فرصت دارید دعا را بنویسید و در زیر آن حاجاتتان را بیان کنید و در قرآن قرار دهید. انشاء الله حوائجتان برآورده خواهد شد

دعای شرف الشمس چیست؟

طبق روایات و منابع اسلامی شرف الشمس سنگ نیست بلکه دعایی است منسوب به امام علی (ع) که بر روی سنگ عقیق زرد حکاکی می شود. حکاکی این دعا آداب خاصی دارد که باید رعایت شود تا در هنگام استفاده از آن بتوان از تمام خواص دعای بهره برد.

بر روی انگشتر شرف الشمس کلمات الله، جمیل، رحمان، مومن و نور با حروف رمزی ویژه ای که برای این کار تعریف شده حکاکی می‌شود. حکاکان شرف الشمس به جای نوشته، از نقوشی استفاده می‌کنند که معرف همین کلمات هستند و در واقع حروفی هستند که از تورات، انجیل و قرآن گرفته شده ‌اند.

آداب حکاکی انگشتر شرف الشمس چیست؟

دعای شرف الشمس در یک روز خاص یعنی 19 فروردین و در ساعات سعد و مبارک باید حکاکی شود. این دعا که گفته می شود از اسامی خداوند می باشد دارای ۱۳ حرف می باشد که ۴ حرف آن از تورات گرفته شده است و ۴ حرف از انجیل و ۵ حرف از قرآن کریم می باشد. با توجه به اینکه این اذکار به صورت رمز گونه ای نوشته می شود همراه داشتن آن در مکان هایی مانند دستشویی و حمام مانعی ندارد اما حکاکی صحیح این حروف رمزی از مهمترین آداب این دعا است. برای مثال هنگام حکاکی انگشتر شرف شمس، هیچ خطی نباید دوبار نوشته شود و فرد حک کننده باید پاک و دور از گناه و نجاست باشد تا بتوان از خواص این دعای ارزشمند بیشترین بهره را برد.

 

دکمه بازگشت به بالا