اقتصادی

بررسی جایگاه توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری در اقتصاد دانش بنیان

هفتمین جلسه گروه ارتباطات بین‌الملل یازدهمین نشست ماهیانه اندیشه‌ورزی اندیشکده چرخه نوآوری با حضور دو کارشناس حوزه توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری برگزار شد.

به گزارش مجله خانواده، مجتبی لشکر بلوکی و محمدحسین بهشتی با حضور در هفتمین جلسه گروه ارتباطات بین‌الملل یازدهمین نشست ماهیانه اندیشه‌ورزی اندیشکده چرخه نوآوری مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به بیان دیدگاههای‌شان در حوزه توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری پرداختند.

مجتبی لشکربلوکی در این نشست گفت: به عنوان یک شهروند ایرانی تلاش کردم به این سوال پاسخ دهم که چرا به نظام بانکی بین المللی نپیوستیم و چه دلایلی مانع از توسعه سریع در ایران شد؟ در کشور رشد اتفاق افتاده است اما سرعت توسعه و رشد کافی نبوده است. به این جمع بندی رسیدم که یک نظریه ای که بتواند پیشرفت و عقب ماندگی همه جوامع را توضیح دهد بعید می دانم چنین نظریه ای وجود داشته باشد. هنوز تا داشتن چنین نظریه ای فاصله زیادی داریم. به وضوح نسبت به ۱۰۰ سال قبل توسعه یافته تر هستیم اما مسئله این است که گرفتار توسعه کم شتاب و عقب ماندگی هستیم. یکی از دلایل توسعه کم شتاب کشور ظرفیت اجتماعی پایین  برای حل سوالات نظام حکمرانی کشور است. منظور نظام سیاسی یا نظام اداری صرف نیست بلکه کل حاکمیت با همه اجزا مد نظرم است.

رییس هیات مدیره مدیریت سرمایه دایموند ادامه داد: ۱۱ برنامه توسعه نوشته ایم و جزو قدیمی ترین کشورهای هستیم که برنامه توسعه نوشته ایم. همین مسئله نشان می دهد در این حوزه مشکل داریم. کلی گویی، بیان امید، نوشتن آرزو به جای ارائه هدف و برنامه، وفاداری به افراد و گروهها به جای تعریف کار تشکیلاتی و سازمانی گرفتار نظام حکمرانی کشور است. بعد از شش دهه همچنان گرفتار مشکلات عدیده و چندگانگی در نظام حکمرانی هستیم. حل مسائل ملی ریشه در دو موضوع به هم پیوسته مثل ترتیبات سیاسی مربوط و مناسبات اقتصادی معیوب دارد. وجود احساس امنیت فکری و اقتصادی لازمه خروج از این وضعیت است. اطمینان عامه مردم با امنیت فکری و اقتصادی حاصل می شود.

وی ادامه داد: خلقیات فرهنگی نامطلوب در کنار فقدان اطمینان عامه مردم روی مناسبات اقتصادی تاثیر منفی داشته است.

در ادامه محمد حسین بهشتی هم با بیان اینکه موضوع زیست بوم نوآوری و تجاری سازی محصولات حاصل از فناوریهای این زیست بوم یکی از موضوعات کلیدی در اقتصاد دانش بنیان است، گفت: راه توسعه و حل مشکلات جامعه از این طریق حاصل می شود. بدیهی است که تحقق این امر نیازمند یک زیست بوم مناسب است. به این منظور شناخت بازیگران اصلی زیست بوم فناوری و نوآوری که یکی از ارکان اصلی در جوامع توسعه یافته است و خوشبختانه اینک در کشور به خوبی فراهم شده است.

استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ادامه داد: این زیست بوم متشکل از بخشهای مختلف است که از آن جمله میتوان به شورای عالی عتف، شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت، به عنوان نهادهای سیاستگذار، تسهیل گر و حامی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، مراکز و کارخانجات نوآوری، شتاب دهندهها، شرکتهای خلاق، فناور و دانش بنیان، صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای پژوهش و فناوری اشاره کرد.

مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی وزارت عتف ادامه داد: از دیگر بازیگران اصلی این زیست بوم میتوان از بنیاد ملی نخبگان، کانون پتنت ایران، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران، شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی و نمایشگاه ایران ساخت نام برد. تعامل خوب این نهادهای موثر و روان سازی امور قطعا در سرعت گرفتن توسعه فناوری و تجاری سازی تاثیر به سزایی دارد. گزارشی از عملکرد چند سال اخیر معاونت نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی در سه زیرمجموعه دفترنوآوری و کسب و کارهای نوین، مرکز طرحهای کلان ملی فناوری و نمایشگاه ایران ساخت از مواردی است که در این سخنرانی به آن پرداخته خواهد شد.

وی گفت: ویژگیهای طرحها، ساختار اجرایی آنها و گزارشی از تعداد طرحهای این مرکز و توزیع آن در حوزههای مختلف و نمونه طرحهای اجرا شده بیان خواهد شد. به چالشهای فراروی شرکتهای فناور و دانش بنیان که مجریان اصلی این طرحها هستند و راهکارها در بخش آخر اشاره میشود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا