استان ها

اجرای طرح بهینه سازی شبکه توزیع برق روستای قوشه دگرمان در شهرستان میامی

به گزارش خبرگزاری مجله خانواده از استان سمنان، کمیساریای برق شهرستان میامی در عنوان این مطلب گفت: این طرح با ارتقای ولتاژ مشترکان مستقر در لبه شبکه و تغییر خطوط تلفن ثابت اجرا شد.

عباس ربیعی گفت: این پروژه در چهار روز در راستای طرح بهارستان و با حضور 30 ​​نفر از سیمبانان شبکه و نیروهای عملیاتی این اداره انجام شد.

وی یادآور شد: برای اجرای این طرح بهینه سازی شبکه توزیع روستایی، شبکه آنتن دهی فشار ضعیف این روستا به طول 1600 متر به کابل های خود نگهدار تبدیل شد.

مدیر توزیع میامی افزود: برای اجرای این طرح یک هزار و 735 میلیون ریال هزینه شد.

دکمه بازگشت به بالا