عمومی

قهرمانان “برآمده”، قهرمانان “برآورده” – مجله خانواده

سیدنی هوگ در کتاب «قهرمانان تاریخ» نقدی اساسی بر نظریه‌های نقش قهرمانان در تاریخ ارائه می‌کند که توسط برخی از فیلسوفان نظریه تاریخی ارائه شده است. آنها که به عنوان جاودانه و نابغه زمان خود شناخته می شوند، بیان و تأمل می کنند. وی برای ارزیابی بهتر این دسته از افراد، آنها را به دو دسته «نفوذ» و «نفوذ» طبقه بندی کرد و بر این اساس نقش آنها را در تفسیر تاریخ و فلسفه تاریخ ایجاد کرد و در یک سطح نیستند زیرا همه کسانی که خلق کرده اند یا خلق کرده اند (قهرمانان (سلاطین)، خلفا، امامان، پیشواها، رهبران، فرماندهان یا سایر القاب) مشخص می شوند. برخی از آنها سوار بر موج کنونی هستند و از فرصت پیشروی می کنند و گروهی دیگر موج سازان و انقلابیون، پیامبران، پادشاهان مؤسس، رهبران بنیادین و… آخرین گروهی است که شایسته چنین عنوانی است. انتقال دولت و مدرسه

باید به یاد داشته باشیم که ارزش‌های ما یکی نیست، چرا که برخی از قهرمانان در مسیر اصلاح جامعه و انسانیت هستند، در حالی که برخی دیگر در مسیری اشتباه و غیرانسانی هستند. بنابراین، چنین زبانی را نباید به معنای تکریم یا توبیخ آنها، بلکه صرفاً مشاهده نقش آنها در جامعه دانست.

طبقه بندی قهرمانان سیدنی هوگ در تشریح برخی تحولات سیاسی-اجتماعی کارآمد و واکنشی است، اما در دنیای دموکراتیک امروز (دموکراسی = دموکراسی معیوب)، این فضا بستری برای ظهور قهرمانان است، نیاز به بازتعریف و نگاهی دیگر به آن دارد. در غیر این صورت، بدون شک می توانند مانع رونق و پیشرفت آن شوند و آن را به زوال و نابودی بکشانند، یک نکته اساسی که باید به آن توجه داشت این است که دو دسته هستند که نمایشگاه می گذارند. «پیشروانی» که بر اساس شخصیت فردی، توانایی فکری و علمی و دستاوردها جایی برای رشد، توسعه و تعلق پیدا کرده اند و «پیشروانی» که شرایط خاصی بر آنها تحمیل شده است و هیچ مقام و قدرتی ندارند. مدارک مورد نیاز یک منطقه اختصاصی برای آن داشته باشید.

البته، “رانده شده” می تواند به نقشی مخرب تبدیل شود، اما آنچه مهم است این است که آنها بر اساس درک، ادراکات، انگیزه ها و ارتباط با اهداف خود عمل کنند. اصالت و مستقل بودن به ما این امکان را می دهد که افکار و اعمال آنها را نقد کنیم و زمینه گفت و گو با آنها را فراهم کنیم یا حداقل آنها را بشناسیم و برای همراهی یا همراهی با آنها برنامه ریزی کنیم، با آنها مقابله کنیم و سیاست هایی ایجاد کنیم که می تواند کردی باشد اما “عواقب” نیستند. آنها مانند عروسک های دست نشانده در دست دیگران هستند، خدمتکاران مطیع که بر اساس دستورات و نیات پنهان حاکمان قدرت عمل می کنند. اقداماتی که ناخواسته در پیشرفت و سعادت دیگران یا جامعه اختلال ایجاد می کند.

یک محصول حداقل دارای سه ویژگی متمایز است.

اولاً، آنها عموماً محصول روابط و خویشاوندی‌ها هستند، چه خونی یا اجتماعی، نه حتی تخصص و تعهدی که مورد توجه اندیشمندان ایدئولوژیک باشد.

ثانیاً کسانی که مقتدر و مطیع هستند و برای تقویت موقعیت خود از هر دستوری پیروی می کنند بدون اینکه متوجه اعمال خود و عواقب اعمال خود شوند.شخص رئیس و چاپلوس. به عبارت دقیق تر، تمام اعتبار و افتخار آنها بر اساس دستوراتی است که به آنها داده شده یا زمینه بی نظیری که برای آنها طراحی شده است، به طوری که آنها فقط برای صاحبان و قدرت دهندگان خود هستند. من وفادارم.

سه نفر باقی مانده حاضر به پرداخت هزینه برای حفظ موقعیت خود هستند.

قهرمانان دروغین یا با امضای زیر همیشه در تاریخ بوده اند و امروزه نیز به وفور یافت می شوند، به ویژه در جوامعی که سیستم های مشاوره و مشاوره درست و شایسته و قوانین یا مقررات صحیحی ندارند، لازم است از قبل بررسی شود.

* دانشکده علوم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

6565

دکمه بازگشت به بالا