حوادث

فریاد پلاسکو به کجا رسید؟


صبح روز 20 ژانویه 2017 ، دود مهیبی از پلاسکوویل ، شمال شرقی تقاطع استانبول بلند شد. خشم آتش و دود به قدری شدید بود که مردم را از خیابانهای اطراف ترساند ، گویی که پلاسکو 54 ساله با تمام وجود در جستجوی کمک بود. حوالی ساعت 11:30 صبح ، ساعاتی پس از تیراندازی و تلاش آتش نشانان ، پلاسکو فرو ریخت و 16 آتش نشان و 5 غیرنظامی کشته شدند. فروریختن ساختمانهای پلاسکو و ورزشهای رزمی آتش نشانانی که دلیرانه دل خود را سوزاندند تا جان و مال شهروندان خود را نجات دهند ، میلیون ها نفر را خرد و شکست داد.

دکمه بازگشت به بالا