حوادث

سن بازنشستگی افزایش می‌یابد؟!


حاجی اسماعیلی گفت: قبلا ریتم منطقی پرداخت مستمری به ازای هر نفر 12 تا 14 نفر برای پرداخت مستمری خود وارد می شد، اما اکنون این نسبت به 4.2 نفر به ازای هر نفر کاهش یافته است که حداقل می تواند وجود داشته باشد. اگر این عدد کمتر از این باشد، بحران تامین اجتماعی ابعاد گسترده تری به خود می گیرد. بر این اساس باید اصلاحات ساختاری بسیاری در تامین اجتماعی صورت گیرد. یکی از آنها افزایش سن بازنشستگی است. ، بسیاری از کشورهای توسعه یافته و پیشرفته نیز این کار را انجام می دهند.

دکمه بازگشت به بالا