جامعه

بازگشت رنگ قرمز به شهرهای کرونایی کشور/ افزایش شهرهای نارنجی

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در حال حاضر 4 شهر با رنگ قرمز، 26 شهر با رنگ نارنجی، 188 شهر با رنگ زرد و 230 شهر به رنگ آبی هستند.

به گزارش مجله خانواده، بر اساس آخرین به روز رسانی، تعداد شهرهای دارای وضعیت قرمز از 0 به 4 شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت نارنجی از 19 شهر به 26 شهر افزایش یافته است.

همچنین تعداد شهرهای دارای وضعیت زرد از 203 به 188 شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت آبی از 226 شهر به 230 شهر افزایش یافت.

بنابراین اکنون 4 شهر با رنگ قرمز، 26 شهر با رنگ نارنجی، 188 شهر با رنگ زرد و 230 شهر به رنگ آبی هستند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا