جامعه

اعلام شرایط تغییر نام خانوادگی/امکان تغییر فامیلی زنان به نام همسر

به دلایلی ممکن است بخواهید نام خانوادگی خود را تغییر دهید. صلاحیت رسیدگی به این موضوع برابر با اساسنامه، اداره ثبت احوال است و هرگونه تغییر نام خانوادگی پس از احراز شرایط مندرج در اساسنامه توسط اداره ثبت احوال بررسی می شود، بنابراین پسوند نام خانوادگی حذف و نام بردن از اشیا یا مکان های خاص و تمایل خانم ها به تغییر نام خانوادگی به نام خانوادگی همسرتان یکی از این موارد است.

به گزارش مجله خانواده طبق ماده 997 قانون مدنی هرکس باید نام خانوادگی داشته باشد و طبق ماده 41 قانون ثبت احوال نام خانوادگی فرزند با پدر یکی است.40 قانون ثبت) با تصویب یک مرجع ثبت ملی است و خارج از صلاحیت حوزه قضایی محسوب می شود.

دارنده اولویت نام خانوادگی شخصی است که برای اولین بار در قلمرو ثبت احوال مستقل، نام خانوادگی خاصی را به نام خود ثبت کرده و منحصر به آن شخص شناخته می شود که اولویت او به شرح زیر است. نام خانوادگی پس از فوت صاحب آن به ورثه قانونی آن منتقل می شود و نام خانوادگی یا وراث قانونی آن که حق تقدم دارند به اشخاص دیگر منتقل می شود مشروط بر اینکه محل صدور شناسنامه همان محل باشد. شما می توانید اجازه استفاده از نام خانوادگی خود را بدهید.

شرایط درخواست تغییر نام خانوادگی

می تواند مطلق باشد یا به نام مکان ضمیمه شود (دو اصل تهرانی، علی نژاد مطلق، عدنان تکان تپه و …). تهرانی، حسینی) پور و ….) درخواست تغییر نام خانوادگی.

اگر نام خانوادگی ترکیبی از فحاشی ها و فحاشی هایی مانند (گداپور، پدر سوخته، راش) باشد یا نام خانوادگی ترکیبی از (عارف برای ایرانیان غیرمهاجر، آلاکریان برای مسلمانان) و غیره باشد، اگر زبان خارجی باشد، شخص می تواند درخواست تغییر نام خانوادگی کند. از سوی دیگر، کلماتی که عناوین یا اسامی مرتبط با مدرک هستند، مانند (سرهنگ و شهردار)، مؤسسات علمی مانند مدرک تحصیلی یا مؤسسات علمی مانند پزشکان، دانشگاه ها، مناصب نظامی یا دولتی ملی، عبارتند از (سرهنگ و شهردار). شما همچنین می توانید آن را تغییر دهید.

تغییر نام خانوادگی فرزند پس از تغییر نام خانوادگی پدر

در صورت تغییر نام خانوادگی پدر، نام خانوادگی فرزندان زیر 18 سال به درخواست کتبی پدر و نام خانوادگی فرزندان بزرگتر بدون رعایت اولویت با ارائه نامه از طرف پدر قابل تغییر است. پدر از طرفی در صورت فوت پدر پس از تغییر نام خانوادگی، هر فرزند متوفی می تواند طبق تبصره ماده 41 قانون ثبت احوال نام خانوادگی خود را به نام خانوادگی پدر تغییر دهد.

ضمناً می توان برای تغییر نام های خانوادگی مانند کرجی، افهمی، تبریزی و … که مغایر با ارزش های فرهنگ اسلامی است و دارای نام های مکان مطلق و جمع مکروه است اقدام کرد.

البته حذف نام مکان از نام خانوادگی بدون رعایت ضوابط مربوط به صاحب اولویت نام خانوادگی انجام می شود. همچنین برای حذف نام عشایر، نام عشایر، حروف، مشاغل از نام خانوادگی شخص بدون رعایت قاعده اولویت مانند (حسینی شیرازی به حسینی) یا (اکبری علی آبادی به اکبری) انجام می شود. کوراوند رسولی به رسولی، محمدی نقاش به محمدی)).

زن می تواند با اجازه کتبی نام خانوادگی خود را به نام خانوادگی همسر خود تغییر دهد

تا زمانی که زوجه متاهل است با ارائه اجازه کتبی از شوهر بدون رعایت حق رجحان مانع از استفاده وی از نام خانوادگی شوهر نمی شود و در صورت طلاق با اعتراض شوهر ثبت می شود.نسخه قانونی. و شناسنامه زوجه به نام خانوادگی اصلی خود باز می گردد و همچنین پس از فوت شوهر، مگر اینکه زوجه شوهر دیگری را اختیار کند، یا از نام خانوادگی شوهر متوفی خود استفاده می کند یا به نام خانوادگی اصلی خود تغییر می دهد.

زنی که می خواهد از نام خانوادگی همسرش استفاده کند باید درخواست تغییر نام خانوادگی، اصل شناسنامه متقاضی، اجازه نامه همسر و شناسنامه و گواهی ازدواج همسرش را تهیه و ارائه کند.

مدارک لازم برای کسانی که شرایط تغییر نام خانوادگی خود را دارند

کسانی که 18 سال به بالا و زیر 18 سال دارند و اگر نام خانوادگی طرف پدر تغییر کرده باشد، شناسنامه فرزندان زیر 18 سال را به پدر یا جد پدری و برای فرزندان زیر 18 سال ارائه دهند. سرپرست یا مجری مراقبت پرستاری با ارائه مدارک در صورت داشتن شرایط تغییر نام با مدرکی که هویت شما را ثابت می کند می توانید با استعلام از اداره ثبت خانواده محل سکونت خود نسبت به تغییر نام اقدام کنید.

برای ارسال این درخواست، درخواست تغییر نام خانوادگی (فرم شماره 7) را تکمیل و ارسال کنید، اصل شناسنامه، مجوز نامه پدر یا پدربزرگ پدری خود را که توسط دفتر اسناد رسمی انجام شده است ارسال کنید، باید از نام خانوادگی مربوطه استفاده کنید یا ارسال کنید. اجازه کتبی از دارنده اولویت نام خانوادگی که توسط دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است.

بدون شک تمامی متقاضیان تغییر نام خانوادگی که شرایط قانونی را دارند باید در انتخاب نام خانوادگی جدید دقت لازم را داشته باشند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا