استان ها

استاندار: بهره‌وری و نوآوری از مولفه‌های اساسی توسعه و پیشرفت استان یزد است

به گزارش خبرگزاری مجله خانواده از یزد، مهران فاطمی کارگروه ارتقای بهره وری استان روز دوشنبه با بیان اینکه بهره وری یک امر شرعی است، افزود: بر این اساس «یزد کارآمد» شاخه ای از «یزد جدید» محسوب می شود.

وی بیان کرد: در شرایطی که سرمایه گذاری خارجی سخت است، بحث بهره وری می تواند این کمبود را جبران کند و 30 تا 40 درصد رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.

استاندار یزد با تاکید بر تشکیل کمیسیون بهره وری در هیات عامل کشور گفت: پیشنهاداتی ارائه می کند که در هر دو بعد ملی و دولتی مؤثر است و در مفاد قانون برنامه هفتم توسعه کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

فاطمی افزود: اگر بخواهیم به این هدف برسیم، سه رکن معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اشتغال کشور، انجمن بهره وری کشور، رئیس سازمان ملی بهره وری و شورای راهبردی نمایندگان ملی داریم. نمایندگی مؤثر در سازمان برنامه و بودجه و تدوین قانون. ما به برنامه هفتم، کمیته علمی و کمیته اجرایی نیاز داریم.

استاندار یزد گفت:

48

دکمه بازگشت به بالا